Biz barada

“Altyn Ýyldyz” Döwlet kärhanasy

Нormatly  adamlar, sizi “Altyn Ýyldyz” restoranyna çagyrýarys, bu ýerde tagamlaryň nepis lezzetleri bilen tanyşyp bilersiňiz. Şeýle-de şul ýerde oturşyklar, doglan günleri, toý dabarasyny, we başga baýramçylyklary  belläp bilersiňiz.